zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Proces rekrutacji


 

Platforma e-learning Exact Systems to narzędzie on-line umożliwiające realizację procesu rekrutacji na stanowisko Kontroler Jakości bez konieczności fizycznej obecności w biurze rekrutacyjnym. Kandydat ma możliwość odbyć wszystkie etapy rekrutacji nie wychodząc z domu i oszczędzając swój cenny czas.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 

I ETAP: Założenie konta Użytkownika

Użytkownikiem nazywamy pełnoletnią osobę, która korzysta z platformy e-learning Exact Systems. Konto Użytkownika jest niezbędne celem rozpoczęcia procesu rekrutacji na stanowisko Kontroler Jakości Exact Systems jak i dla dalszego korzystania z zasobów platformy e-learning Exact Systems (szkolenie adaptacyjne, szkolenia techniczne, bank pomysłów, itd.). Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego konta za pomocą swojego loginu oraz samodzielnie ustanowionego hasła. Także postępy Użytkownika w procesie rekrutacji on-line są na bieżąco potwierdzane wiadomościami e-mail przesyłanymi na adres podany na tym etapie. 

 

II ETAP: Testy rekrutacyjne

Testy mają na celu zweryfikować kompetencje pożądane na stanowisku Kontrolera Jakości (dokładność, sumienność, postępowanie zgodnie z instrukcją i procedurami, dobry wzrok, powtarzalność podejmowanych decyzji) – zgodnie z obowiązującymi w Exact Systems standardami. Przeprowadzane są cztery testy:

Test wzrokowy

Test  "znajdź różnice"

Test rozróżniania kolorów

Test MSA

 

III ETAP: Pełny dostęp do platformy e-learning Exact Systems

Koordynatorzy Exact Systems kontaktują się telefonicznie z Użytkownikami, którzy pozytywnie przeszli etap testów rekrutacyjnych w celu przedstawienia szczegółowej oferty. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany współpracą Koordynator odblokuje pełny dostęp do platformy e-learning Exact Systems. 

 

IV ETAP: Szkolenie adaptacyjne dla Kontrolerów Jakości Exact Systems 

Odbycie szkolenia adaptacyjnego jest niezbędnym warunkiem dla nawiązania współpracy z Exact Systems. Realizacja szkolenia trwa około 15 minut i kończy proces rekrutacji on-line.

 

V ETAP: Uzupełnienie danych do umowy

Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji on-line Użytkownik proszony jest o uzupełnienie danych do umowy zlecenie. 
Bezpieczeństwo danych
Podchodzimy poważnie do ochrony danych osobowych. Dane będą wykorzystane wyłącznie do podpisania umowy zlecenie. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji!

X e-learning Wchodzę